Perekeskus

apk

 

MTÜ Hea Alguse Avatud Perekeskus pakub mitmekülgseid teenuseid/tegevusi 0-10 aastaste lastega peredele ja lastevanematele. Teenuse valdkonnaks on ennetavad sotsiaal- ja haridusvaldkonna teenused ning tegevused.

Tegemist on nii teenuste arendamise kui ka uute teenuste väljatöötamise ja testimisega Tartu linnas ja maakonnas ning soovi korral ka väljaspool.

Piktogrammid_koos

Avatud perekeskuses: avatud mängutuba, loovushommik, muinasjutuõhtu, väljasõiduklubi, perekohvik, mobiilne õpituba, lastevanemate õpituba (individuaalsed nõustamised ja nõuandetunnid).

 

Lisainfo: haperekeskus@gmail.com; mob. +372 5624 8018

 

“Projekti  rahastab Eesti-Ĺ veitsi koostööprogrammi VabaĂĽhenduste Fond ja KodanikuĂĽhiskonna Sihtkapital”

kysk

 

 

AVATUD USTE PĂ„EV HEA ALGUSE PEREKESKUSES

15. jaanuaril 2013. a. olid lapsed, lapsevanemad, õpetajad jt huvilised kutsutud Hea Alguse Avatud Perekeskuse LAHTISTE USTE PÄEVALE. Tutvustati Perekeskuse tegevusplaane, jagati mõtteid ja anti lastele võimalus osa  saada näidistegevustest: loovustoas said lapsed koos vanematega tegutseda eakohaste ning arendavate materjalide ja vahenditega. Koos meisterdati ja nauditi lihtsate asjade võlumaailma. Õhtuses muinasjututoas koos jutuvestja Ukuga loeti muinasjuttu rebasest ja hanest ning arutleti tõe ja vale teemadel.

Lapsevanemate rohke osavõtu ning huvi järgi võib Perekeskusele ennustada tegusat tulevikku ja sisukaid päevi.

Avatud  uste päev

 

 

TEEMASEMINAR

22. jaanuaril 2013. a. kogunesid MTÜ Hea Algus peretöö spetsialistid, koostööpartnerid, lapsevanemate ja õpetajate esindajad esimesele Avatud Perekeskuse TEEMASEMINARILE, et üheskoos jagada mõtteid  ja arutleda Perekeskuse käivitamise teemadel. Projektijuht Gerda Sillaste tutvustas Perekeskuse poolt pakutavaid teenuseid, milleks on avatud mängutuba, väljasõiduklubi, mobiilne õpituba, perekohvik, lastevanemate õpituba, loovushommik ja muinasjutuõhtu. Perenõustaja Liis Masiku juhendamisel saadi osa loovustoa meisterdamiskunstist. Muinasjutuvestja Uku aitas mõtestada ning näitlikustada muinasjutuõhtutel toimuvat. Seekord loeti Setu muinasjuttu.

Lõpetuseks arutleti teenuste jätkusuutlikkuse ning reklaami teemadel. Leiti, et Perekeskuse töö edukus sõltub peredele pakutavate teenuste  sobivusest, kvaliteedist ning oskusest peresid keskusesse kutsuda. Teemaseminarile oli palutud ka Tartu Elmari raadio saatejuht Mari-Liis Männik, kes salvestas Elmari raadiole põhjaliku intervjuu Gerda Sillaste ning lapsevanemate esindajana osalenud Raivo Krusega.

Teemaseminar_22.01.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajakava

13.30 – 14.00  kogunemine, tervituskohv PLP-ga (pärastlõunapirukas)

14.00 – 14.30  Perekeskuse teenuste tutvustamine: väljasõiduklubi, perekohvik, lastevanemate õpituba, nõustamine, avatud mängutuba, loovushommik, muinasjutuõhtu, mobiilne õpituba

14.30 – 15.00 pooltund Loovusega

15.00 – 16.15 juhitud vestlusring – ootused, soovid, mõtted, kĂĽsimused, ettepanekud

16.15 – 16.30 kokkuvõte ja tagasiside