Mobiilne õpituba

mõt

Pakume koolitusvõimalust asutustele ja organisatsioonidele, kes soovivad toetada oma töötajaid-lapsevanemaid lapsekeskse pere- ja tööelu ühildamisel. Praktilise suunaga loeng-seminari teemapakette saab asutus tellida Hea Alguse Avatud Perekeskuselt vastavalt oma soovidele,  vajadustele ja võimalustele. Õpituba viiakse läbi kas Hea Alguse keskuses või tellija poolt pakutud ruumides (nt töökohal) kestvusega  2 tundi korraga.

Täiendav info: haperekeskus@gmail.com; +372 5624 8018

 

MĂ•_Palamuse

 

 

“Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”