Projekti tegevused

parthmn

 

 

 

KOOLITUSED

Projekti raames töötati välja vajaduspõhine koolituskursus (40 tundi), mille abil oskab õpetaja kasutada paremini aktiivse õpetamise ning lapse loovuse toetamisele suunatud meetodeid.

 

1_Koolitusplaan LA

 

2_Koolitusplaan K

 

Koolitusplaan_2. osa

 

20171023_15410320171024_144441

 

Projekti konverents AHHAA keskuses

 

HEA ALGUSE MĂ•TTEKODA – HAMK

Projekti tuumikgrupi poolt töötati välja statuut Hea Alguse Mõttekoja (HAMK) liikmeks saamise kohta: soovime, et MÕTTEKOJA liikmete hulgas oleksid inimesed, kes väärtustavad lapsekeskse õpetuse põhimõtteid ning soovivad kaasa aidata lapsekeskse õpetuse levikule koolis, lasteaias ja ühiskonnas. HAMK liige esindab hariduses innovaatilise lähenemise suunda ja aitab kaasa lasteaia/kooli õppetöö kaasajastamisele ja laste heaolule. HAMK liige omab kogukonnas mõjujõudu positiivsete muutuste elluviimiseks ning tunneb ja toetab väärtuskasvatuse põhimõtteid ning nende rakendumist.

 

MÕTTEKOJA esimesel kohtumisel 19.04.2017 said omavahel tuttavaks kõik kutsutud liikmed ja projekti eestvedajad. Üheskoos kaardistati hetkeolukord lasteaedades ning koolides ning planeeriti edasine koostöö.

Teine HAMK kohtumine toimus 28 juunil. Sel korral oli põhiteemaks I koolitusosa (1-2 juuni ja 12-13 juuni) analüüs ja II koolitustsükli planeerimine. Osales 12 Mõttekoja liiget. Kolmas kohtumine toimus 23. oktoobril Tallinnas. Tehti kokkuvõtteid projekti koolitustegevusest ning koguti ideid projekti lõpuseminari-konverentsi korraldamiseks detsembris. Neljas HAMK kohtumine toimus 12. detsembril Tartus. Konverentsi järgselt saime jagada üksteisega mõtteid ning kavandada jätkutegevusi 2018. aastaks.

 

Hea-Alguse-Mõttekoda

 

E-RAAMAT

E-raamatu / teabematerjali kontseptsiooni väljatöötamine algas märtsis 2017. Sellesse protsessi kaasati projektimeeskonna poolt HAMK liikmed, HA võrgustikuliikmed ning koolitusel osalejad, kelle poolt tehtud ettepanekutega prooviti arvestada. Oluliseks tööks oli materjalide valik, teemade ettevalmistamine ja toimetamine. Rohkesti kaastöid on saatnud projektis osalenud õpetajad. Nüüdseks on valminud üle 200 lk materjali e-raamatuna, mis on nähtav Hea Alguse kodulehel. Projekti e-raamat on loodud sellisena, et sinna oleks võimalik lisada ka edaspidi uut materjali.

E-raamat

 

 

Projekti elluviimist toetab Hasartmängumaksu Nõukogu