InfopÀevade kokkuvÔte

 

Projekti „Laps turvalises haridussĂŒsteemis: kaasamine ja sekkumine kĂ”igi laste huvides“ infopĂ€evadel tutvustati neljas erinevas piirkonnas projekti, mille eesmĂ€rgiks on edendada lasteaedades ja koolides kaasava hariduse pĂ”himĂ”tteid, suurendades asutuste suutlikkust tegeleda riskirĂŒhma kuuluvate lastega ning ennetades mitmeid riske nagu Ă”pimotivatsiooni langus, koolist vĂ€ljalangemine ja probleemne kĂ€itumine.

InfopĂ€evade raames viidi lĂ€bi praktiline grupitöö, mille raames infopĂ€evadel osalejad said tuua nĂ€iteid ja jagada oma senist kaasamiskogemust koolis ja lasteaias. Samuti oli projekti seisukohast oluline kaardistada ootused projekti raames lĂ€bi viidavate koolituste osas nt temaatika, meetodid, tulemused jms ning ĂŒldisi soovitusi projekti lĂ€biviimiseks.

Projekti infopÀevadel Tartus, Valgas, JÔhvis ja PÀrnus osales kokku 160 inimest.

 

Toimumise koht ja aeg: Haridus-ja Teadusministeerium, Tartu linn, 08.12.2014
Osalenud piirkonnad: Tartumaa, JÔgevamaa, PÔlvamaa ja Viljandimaa
Osalejate arv ja asutused: kokku 61 osalejat

Esindatud oli 19 lasteaeda, 10 kooli, Haridus-ja Teadusministeerium, PĂ”lva Rajaleidja keskus ja Tartu LV haridusosakond, MTÜ Hea Algus ja MTÜ Pusa.

Tagasiside, ettepanekud ja kĂŒsimused:

 • projekti raames lĂ€bi viidavad koolitused peaksid olema vĂ€ga praktilised: nt kuidas kĂ€ituda ja reageerida erinevate kĂ€itumuslike eripĂ€rade/kĂ”rvalekalletega lastega
 • mil viisil/kuidas suurendada ja leida hÀÀbunud (Ă”pi/tegutsemis) motivatsiooni lastel, Ă”petajatel ja lastevanematel
 • vĂ”tteid agressiivse kĂ€itumisega toimetulekuks
 • efektiivseid kaasamise vĂ”tteid
 • andekad lapsed ja nende toetamine
 • kakskeelsus
 • praktiliste kogemuste jagamise vĂ”imalus koolitusel ja koolituse vĂ€lisel ajal
 • andekate ja tavaliste laste turvalisus ning areng rĂŒhmas ja klassis
 • mis on sotsiaalne tĂ”rjutus ja kuidas seda mĂ€rgata ning milliseid tulemuslikke vĂ”tteid, meetodeid kasutada olukorra lahendamisel
 • baasiliste suhtlemisoskuste arendamine
 • erivajaduse kĂ€sitlemine laiemalt: sotsiaalsete probleemidega riskilapsed ning hariduslikud erivajadused sh andekus, fĂŒĂŒsiline ja vaimne puue
 • lasteaedade ja koolide valmisoleku suurendamine töös erivajadustega laste ja nende vanematega
 • koolituse raames peaksid olema ka praktika vĂ”imalusi, vaatlused
 • kogemuste vahetamine ja nĂ”ustamine: Ă”petaja-Ă”petaja, Ă”petaja-spetsialist, lapsevanema-Ă”petaja ja laps-lapsevanem-Ă”petaja-spetsialist
 • koostada praktiline kĂ€siraamat tööks erivajadusega laste Ă”petajale ja lapsevanemale, mille abil saab toetada Ă”petaja, lapsevanema ja ka kohaliku omavalitsuse spetsialistide teadlikkust (sh ka ressursside osas)
 • arutelu teemal kaasatus – kellele ja milleks
 • lapsevanemate ja kohalike omavalitsuste kaasatusele suurem rĂ”hk
 • projekti tulem peaks ĂŒhiskonna hoiakuid muutma; vĂ”imaldada kĂ”igil infopĂ€eval osalenutel liituda projektiga
 • koolitus peaks sisaldama konkreetseid kaasamismetoodikaid, -kogemusi ja -vĂ”tteid HEV lastega suhtlemisel ja tegutsemisel
 • erinevate huvigruppide koostöö suunamise ja suurendamise vĂ”tteid
 • kuidas tagada efektiivne kaasamine olemasoleva kaadriga (nt lasteaias 1 Ă”petaja + 1 Ă”petaja abi + 24 last)
 • kuidas muuta töökorraldust kaasavamaks sh tugiisikute ja Ă”petaja abide kaasamine
 • kaasavad töövormid vanematega (ĂŒmarlauad, koolituste korraldamine)
 • kuidas kujundada laste endi hulgas ĂŒksteist arvestavaid suhteid lasteaias ja koolis

 

Koolitustegevuste kÀigus ootavad osalejad:

 • laiendada projektitegevusi ja -koolitusi kĂ”ikidele riskigruppidele
 • kaasata erinevat liiki haridusasutusi (kogemuste ja kogemusteta)
 • koolituste gruppe mitte liiga suureks ajada (nt 1-2 maakonda koos)
 • koolituspĂ€ev vĂ”iks toimuda praktikute juures koolides/lasteaedades tööpĂ€evadel
 • jĂ€tkuprojektis kaasata hoiurĂŒhmade töötajaid ja tugiisikuid
 • koostada lastevanematele koolitusmoodul (eelkĂ”ige selgitustöö lĂ€biviimiseks)
 • projekti Ă”ppepĂ€evad vĂ”iksid toimuda vĂ”imalusel koolivaheajal
 • Ă”petajate pidev supervisioon
 • koolitusi teemal kuidas kaasamise korral hakkama saada ĂŒlejÀÀnud (tava)lastega
 • meedia kaasamine kohaliku omavalitsuse tasandil projekti tĂ€htsustamisel/ avalikustamisel
 • koolituste korraldamine erinevates maakonnakeskustes, koolides, lasteaedades
 • analĂŒĂŒsida, kas senine praktika kaasamisel töötab vĂ”i ei tööta

 

Toimumise koht ja aeg: Valga Maavalitsus, Valga linn, 11.12.2014
Osalenud piirkonnad: Valgamaa ja VÔrumaa
Osalejate arv ja asutused: kokku 19 osalejat

Esindatud oli 5 kooli ja 3 lasteaeda, Valga Maavalitsus, Valga ja VĂ”rumaa Rajaleidja keskused, Vastseliina Noortekeskus, MTÜ Hea Algus.

Tagasiside, ettepanekud ja kĂŒsimused:

 • koolituse kĂ€igus saada infot erinevatest kaasamiskogemustest Eestis ja vĂ€lismaal
 • toimivate kaasamispraktikate jagamine ja rakendusvĂ”imalused lasteaias ja koolis
 • milliseid tugisĂŒsteeme, abivahendeid ja ressursse on vĂ”imalik kasutada Ă”petajal, lapsel ja lapsevanemal parimaks toimimiseks ja koostööks
 • seadusandluse vĂ”imalused töös erivajadustega lastega
 • kaasamistemaatika kĂ€sitlemine laiemas kogukonnas – teadlikkuse tĂ”stmine
 • erinevate projektipartnerite roll projektis (HTM, Rajaleidja keskused, haridusasutused)
 • koolituse, nĂ”ustamise ja supervisiooni lĂ€biviimisel peaks olema loogiline ĂŒlesehitus ja vĂ€ga kindel ajaline plaan
 • teavitustöö kogukonna informeerimiseks (oluline roll kaasatavatel lapsevanematel)

 

Koolitustegevuste kÀigus ootavad osalejad:

 • igast nĂ”ustamiskeskusest/koostööasutusest kaasata vĂ€hemalt 2 inimest
 • projekti raames valmiv trĂŒkis peaks olema kĂ€ttesaadav ka digitaalselt
 • koolitused vĂ”iksid vĂ”imalusel toimuda koolivaheajal

 

Toimumise koht ja aeg: Kersti VÔlu Koolituskeskus, JÔhvi linn, 12.12.2014
Osalenud piirkonnad: Ida- ja LÀÀne Virumaa
Osalejate arv ja asutused: kokku 37 osalejat

Esindatud oli 8 kooli, 19 lasteaeda, MTÜ Hea Algus ja MTÜ Pusa.

Tagasiside, ettepanekud ja kĂŒsimused:

 • koolitus peaks olema vĂ”imalikult praktiline
 • projekti lĂ€biviimisesse kaasata kohalike omavalitsuste ja INNOVE esindajaid
 • projekt peaks Ă”petajatele kaasa tooma vĂ”imalikult vĂ€he lisatööd
 • projekti raames lĂ€bi viidava koolitustegevuse teemad peaksid olema huvitavad ja saadud teavet on vĂ”imalik praktikas kasutada
 • kaasatavad lektorid olema praktikud ja oma ala professionaalid
 • projektitegevused peaksid soodustama ja andma suuniseid kahepoolse koostöö kool/lasteaed ja lastevanemate kaasamiseks; projektitegevuste lĂ€biviimisel arvestada kaasatavate asutuste töökoosolekute lĂ€biviimise aegadega

 

Koolitustegevuste kÀigus ootavad osalejad:

 • hĂ€id metoodilisi vĂ”tteid
 • suhtlemis- ja koostööoskusi kaasamisprotsessi kaasatavate spetsialistidega
 • praktilisi materjale
 • kontakti teiste meeskondadega, kes osalevad projektitegevustes
 • lastevanematele suunatud kaasamise alaseid tegevusi (koolitus ja seminarid)
 • koostööoskusi erinevate sihtrĂŒhmade vahel
 • projektitegevuste lĂ€biviijatelt tuge ja mĂ”istmist
 • praktilisi juhiseid ja jĂ€relnĂ”ustamist, kuidas koolituselt saadud oskusi praktikas rakendada
 • tĂ€iendavate ressursside vĂ”imaldamist (nt raha ja tugispetsialistid)
 • ebameeldivate sĂ”numite edastamisoskust

 

Toimumise koht ja aeg: PĂ€rnu Linnavalitsus, PĂ€rnu linn, 14.01.2015
Osalenud piirkonnad: PĂ€rnumaa, Hiiumaa ja Saaremaa
Osalenute arv ja asutused: kokku 43 osalejat

Esindatud oli 16 lasteaeda, 3 kooli, MTÜ Hea Algus, MTÜ Pusa, PĂ€rnu Linnavalitsus ja Hiiu Maavalitsus.

Tagasiside, ettepanekud ja kĂŒsimused:

 • koostöövĂ”rgustike loomine erinevatel tasanditel (sh omavalitsus, haridusasutus, pere, erinevad tugi- ja eriasutused)
 • projekti kĂ€igus saada mitmekĂŒlgseid praktilisi kaasamisvaldkonnas rakenduvaid teadmisi ja oskusi ning teavet suhtlemisoskustest (sh kriisi- vĂ”i konfliktsituatsioonides)
 • projektis osalevate haridusasutuste meeskondadesse kaasata ka hoolekogu esindaja (lapsevanem)
 • koolituste toimumiskuupĂ€evad peaksid olema aegsasti teada
 • koolitused peaksid / vĂ”iksid toimuma erinevates (Ă”ppe)asutustes
 • koolitustel kĂ€sitleda andekate laste temaatikat
 • tĂ€helepanu pöörata Ă”petaja eneseabile
 • kuidas Ă€ra tunda hariduslikku erivajadust ja kasvatamatust
 • koostööoskused lapsevanematega, kuidas toime tulla raskete kĂ”neluste ja juhtumitega

 

Koolitustegevuste kÀigus ootavad osalejad:

 • praktilisi ĂŒlesandeid / tegevusi sh erinevate olukordade lĂ€bi mĂ€ngimist
 • oskusi ja vĂ”tteid lapsevanematega suhtlemisel ning info edastamisel
 • nĂ€iteid toimivatest praktikatest
 • projektitegevuste lĂ€biviimise lĂ€htekohaks peaks olema Eesti olustikust lĂ€htumine (silmaringi laiendamise mĂ”ttes on hea kuulata ka vĂ€lismaiseid kogemusi)