Avatud ja koostöökeskne lasteaed

Toimumisaeg:  veebruar-detsember 2013

Läbiviija:  MTÜ Hea Algus ( www.heaalgus.ee; info@heaalgus.ee)

Projekti sisuline kokkuv√Ķte:¬†K√§esoleva projekti kaudu soovitakse kaasa aidata lasteaia, perede ja kogukonna koost√∂√∂ toetamisele koolieelses eas (HTM-i prioriteetne valdkond2.1). √úle-eestilise projekti kaudu algatatakse erinevate maakondade haridusinimesi, lapsevanemaid ja √Ķpetajaid kaasavad diskussioonid avatud suhtlemise ja efektiivse meeskonnat√∂√∂ korraldamise v√Ķimalustest lasteaedades.

Leiame, ¬†et koost√∂√∂ ja t√∂√∂korraldus lasteaias (r√ľhmades) ei ole laste huvides vaid sageli l√§htub asutuses t√∂√∂tavate t√§iskasvanute vajadustest. Oma tegevuse k√§igus Eesti haridusmaastikul oleme tuvastanud probleeme, mis meie veendumuse kohaselt takistavad hariduse arengut. Eelk√Ķige kannatavad √Ķpetajate t√∂√∂ga rahulolu ning laste heaolu. Haridusosaliste vahel oleks vaja kokkulepet, v√§√§rtuste ja valikute √ľhtlustamist, diskussiooni. Selle lahendamiseks toimuvad m√§rtsis-aprillis piirkondlikud teabep√§evad Valgas, Viljandis, Tartus ja Tallinnas (t√§psemalt lisatud tabelist). Osalema kutsume lapsevanemad, √Ķpetajad ja √Ķpetajaabid, maakondade haridusjuhid, asutuste direktorid, spetsialistid. Selle kaudu saame jagada osalistele teavet eelseisva projekti kohta ja koguda nendelt ettepanekuid koolitusmaterjali loomiseks, mis toetaks lasteaiaelu sujuvamaks muutmist ja t√§iskasvanute avatud suhtlejaks kasvamist

Toetudes eelnevale valmistame ette koolitusmaterjali ja leiame p√§devad koolitajad teemakohaste koolituse l√§biviimiseks 4-s Eestimaa piirkonnas. Koolitusmaterjalide koostamisel l√§htume kindlasti¬† MT√ú¬† Hea Algus Koolituskeskuse¬† senisest koolituskogemusest ja kehtivast √Ķppekavast (6317HTM). Koolitusmaterjalide loomise aluseks on kursus Avatud t√∂√∂keskkonna loomine lasteaias, mis on meie √Ķppekavas olnud alates 2008. aastast. Selle koolituse tulemuslikkust ja esitatud materjali rakendatavust oleme koolitajatena kogenud ning¬† selle t√Ķendusmaterjaliks on ka nn. Hea Alguse mudellasteaedades/r√ľhmades¬† toimiv eesm√§rgip√§rane meeskonnat√∂√∂ ja avatud suhtlemine.

Projektikoolitused toimuvad aprillist oktoobrini 2013 ts√ľklitena 2+2 p√§eva (t√§psemalt lisatud tabelist),¬† sellega loome v√Ķimaluse √Ķpitut kiiresti praktilises t√∂√∂s proovida ning kogemusi reflekteerida. Ts√ľklite vahelisel perioodil saavad osalised tegelda eneset√§iendamise ja iseseisva t√∂√∂ga, samuti katsetada √Ķpitud meetodite toimimist oma kollektiivis. Koolitused on seotud √Ķpetajat√∂√∂ praktilise vaatlusega erinevates lasteaedades.

Peame koolituste käigus oluliseks keskenduda järgmistele momentidele:

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† lapsekesksuse m√Ķtestamine ja rakendamine k√Ķigi lastega tegelevate t√§iskasvanute poolt

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† olukorra anal√ľ√ľs, milles iga t√§iskasvanu on lastele eeskujuks

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† suhtlemine erinevatel tasanditel (juhtkond, kolleegid, erialaspetsialistid, √Ķpetajaabid, lapsevanemad, lapsed, √ľldsus, meedia)

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† iseenda t√∂√∂ juhtimine ja reflekteeriv v√§√§rtustamine

–¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† √Ķpetajat√∂√∂ kvaliteet

 

Projekti sihtgrupiks onEesti lasteaedade baasil loodud 3-liikmelised meeskonnad, mille koosseisu kuuluvad lasteaia√Ķpetaja, juhtkonna esindaja/lapsevanem /tugispetsialist /√Ķpetajaabi.

Koolitusel kasutame Hea Alguse rahvusvahelise √ľhenduse ISSA (International Step by Step Association; www.issa.nl) aastate jooksul v√§lja t√∂√∂tatud ning edukalt rakendatud metoodikat ja materjale (ISSA Quality Resource Pack , sealhulgas Competent Educators of the 21st Century; Putting Knowledge into Practice ‚Äď Guidebook for Educators on ISSA‚Äôs Principles of Quality Pedagogy).

 

Koolituste kaudu kogutud edulood kogume ja vormistame teabematerjali-tr√ľkisena kasutamiseks laiemale sihtgrupile.¬† Materjalide v√§ljat√∂√∂tamisel kasutame projektimeeskonna, ekspertide ja v√Ķimalikult paljude koolitatavate kogemusi ja ettepanekuid ning kaasame nad otsesesse materjalide v√§ljat√∂√∂tamisse. Sellega kaudu toetame √Ķpetajate eneseusku ja soovi veelgi paremini oma meeskond toimima panna.

Projekti l√Ķpetame kogemusp√Ķhise teemaseminariga novembris kuni 40-le koolitustel osalenule. Selle kaudu jagame √ľksteise ning laiema √ľldsusega √Ķpitut ning kavandame uusi sihte

Piirkonnapäevade ja koolituste läbiviimine toimub järgnevalt:

  piirkonnapäev koolituse I osa koolituse II osa
Tartu 5.märts 17.-18. aprill 3.-4. oktoober
Valga 22.märts 10.-11. sept 31.okt-01. november
Viljandi 26.märts 5.-6. september 18.-19. november
Tallinn 5.aprill 26.-27. september 14.-15. november

¬†Projektijuht:¬† Liivi T√ľrbsal

Juhtiv koolitaja: Taimi Schmidt

Projekti l√§biviimist toetab Hasartm√§ngumaksu N√Ķukogu